Van de Voorzitter

2018-10-02

Beste Leden & Donateurs van de SVD,

Hier een mooi berichtje van jullie voorzitter. Na het zomerreces zijn we weer vollop gestart met onze trainingen en ook het uitgestelde Trainingskamp stond voor de deur. De maand september stond vooral in het teken van tal van Bekerwedstrijden en de komende maanden begint de KNVB competitie op elk niveau.

Jullie hebben wellicht ook gemerkt dat na een enkele bestuurswisseling, vol gas gegeven is om een aantal wezenlijke veranderingen aan te brengen voor het nieuwe KNVB voetbalseizoen.

Ook hebben we aangekondigd vanuit het SVD bestuur om een ‘Hagel nieuwe SVD site’  te bouwen en te presenteren & dat is mega goed gelukt.

Deze verbeteringen behelsen onder andere een drietal uitgelichte hoofdstukken met daarin:

  • Scheidsrechters informatie,
  • Over Ons
  • Het Laatse Nieuws.

Voor wat betreft het laatste item verwacht ik van een ieder wellicht enige input om onze nieuwe site nog levender te maken.  

Alle verslagen & ervaringen of kennis overdracht is van harte welkom en kan direct naar jullie voorzitter via mail worden gestuurd.

De komende periode staan we ook voor een moeilijk besluit zoals jullie allen weten. Op de aankomende buitengewone Ledevergadering aan het eind van dit kalenderjaar, willen we gezamenlijk een beslissing nemen om wel of niet binnen de COVS te blijven binnen onze SVD-vereniging. In een samenvatting opgemaakt door het SVD-bestuur is er een gedetailleerd overzicht opgesteld met alle "plussen en minnen" die wellicht het voorgenomen standpunt om te stoppen met de COVS constructief & duurzaam te onderbouwen. Als er dan vervolgens nog aanvullende vragen en of wensen vanuit de leden komen, dan kunnen we die vanzelfsprekend op de agenda plaatsen & bespreken op onze Buitengewone Ledenvergadering op woensdag 7 november as.


Ook voor onze SVD-vereniging is eenheid van groot belang. Momenteel laten we zien dat we op de trainings woensdagen met veel actieve leden getraind wordt, onder de bezielende leiding van onze Jan Tempelaar.

Als er evt. problemen die zich voordoen in een willekeurig weekend, dan staan wij vanzelfsprekend klaar met ‘Raad & Daad’ om julie daarin bij te staan.

Tot slot: het SVD bestuur wil zich zonder voorbehoud maximaal voor jullie inzetten, zich laagdrempelig en transparant naar jullie opstellen en vooral ook zichtbaar zijn binnen onze vereniging. Onze verenigingszin is daarbij van onschatbare waarde.

Mede namens het bestuur & met vriendelijke groet,

René Geerlings – Voorzitter SVD

 

Van de Voorzitter