Van de Voorzitter

2020-04-28

Beste SVD leden,       

Allereerst hoop ik dat jullie nog allemaal vrij zijn van Corona-verschijnselen.

Het ASWH-complex zit nu al een paar weken volledig op slot en ik begin me toch enigszins zorgen te maken hoe lang dit nog gaat duren.  

Geen KNVB voetbalwedstrijden, geen trainingen, geen klaverjassen, maar vooral ook het ontbreken van de persoonlijke sociale contacten met onze scheidsrechters is verre van leuk, doch onontkoombaar helaas. 

Gezondheid van iedereen is voor ons SVD Bestuur nu even de “Koploper”. 

Nooit eerder heb ik een crisis van deze omvang meegemaakt. Alle sporten zijn volledig op slot en is voor mij een unieke situatie. Veel bedrijven, winkels e.d. worden of zijn al gesloten met alle financiële gevolgen van dien.  

Ook vele amateurverenigingen worden hierdoor getroffen, zo ook ASWH dus. Het zal menig penningmeester niet vrolijk stemmen.

Waar veel bedrijven en ZZP ’ers uitstel van betaling of andere steun krijgen, heb ik nog nergens gehoord of gelezen of ook amateurverenigingen of wellicht zelfs de SVD hiervoor in aanmerking kan komen.  

Maar goed, laat ik niet klagen er zijn heden ten dage immers belangrijkere ‘Gezondheid’ zaken aan de orde. 

Voor zover ik nu kan overzien worden al onze afspraken naar het najaar verzet, waaronder onze Algemene Leden Vergadering & de gezamenlijke training met één van onze Top arbiters zodat we toch iets positiefs hebben om naar uit te zien. 

Verder hoop ik dat al onze actieve leden zichzelf op één of andere manier in conditie houden, zodat zij bij de herstart van de competitie weer lekker vrijuit kunnen fluiten.  

Ook natuurlijk alle niet spelende leden en ook de sponsoren, neem jezelf in acht, want ik hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te ontmoeten zodra alle seinen weer op groen gaan. 

Ik hoop in ieder geval tot snel.

SVD Voorzitter René Geerlings

                                              

Van de Voorzitter