SVD Nieuwjaars receptie 2020

2020-01-09

Beste SVD Leden & Vrijwilligers, 

Als SVD bestuur heten wij graag een ieder welkom op onze Nieuwjaarsborrel hier bij ASWH in HIA. Graag wil ik voor zover dat nog niet in de zaal is gebeurd:

'U allemaal het Allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar: Met een Gezond & Sportief 2020.

Allereerst wil ik stil staan bij onze Sjaantje Schuitemaker die weer jaarlijks voor ons de enorme lekkere hapjes maakt – Hulde & een groot applaus. 

Het eerste gedeelte van het KNVB voetbalseizoen 2019-2020 zit er al bijna alweer op.

Onze SVD vereniging was enorm in beweging en kijk ik terug op een aantal erg positieve herinneringen, waar ik een aantal van wil benoemen:

De Clinic van Danny Makkelie september met wel 50 deelnemers met veel media aandacht en ook de training van Marc Nagtegaal & Christiaan Bax in April 2019 waren een enorm succes.

Alle drie de Eredivisie collega’s hebben aangegeven dat zij ook volgend kalender jaar een training te willen verzorgen. Dat is geweldig: een traditie is geboren. Vanzelfsprekend zullen wij als bestuur alle promo’s en overige zaken v.w.b. communicatie verzorgen.

Voorts het debuut van onze Marc Nagtegaal in de Eredivisie. Ik heb maar zelden zo’n snelle scheidsrechter carrière gezien van onze Marc; echt Hulde. We zijn echt trots op hem!

Ook vanuit Feestcommissie zijn er een aantal mooie activiteiten te melden.

Het Trainingskamp 2019 in Baarle Nassau was een enorm succes & as 2020 van 10 t/m 12 jan staat er weer een nieuw Trainingskamp op het programma en gaan we retour naar de plaats Delden met wel 24 man. Een nieuw record….

Op 20 september jl. was onze SVD op uitnodiging van de KNVB te gast in het ARAG KNVB Replay Center in Zeist, om live de verrichtingen van de Video Assisted Referee (VAR) tijdens de competitiewedstrijd FC Twente – Heracles bij te wonen. Welgeteld 21 man waren van de partij. Iedereen was het ermee eens dat het een leuke, interessante en leerzame avond is geweest. Voor wat het bezoek aan de VAR-centrum betreft moeten we Ad van Meerkerk als drijvende kracht zeker niet vergeten. Zonder onze Ad was het waarschijnlijk nooit gelukt om daar te mogen rondkijken tijdens een eredivisie wedstrijd.

Van zowel de Kerst alswel het Paas klaverjassen met weer aangevuld voor de 2e maal met een aantal Klaverjas-specialisten vanuit vv ASWH. Ruim 32 deelnemers verdeeld over 8 tafels waren van de partij op beide avonden. Wij als SVD kunnen terugkijken op een paar zeer geslaagde avonden. De Feest Commissie had voor elke deelnemer een mooie Paas & Kerst-attentie verzorgd.

Er is ook weer met veel passie en plezier gefloten op de velden rondom Zuid I & West II, wat ook direct heeft geleid tot diverse promoties. 7 In getal dit seizoen waarbij de promovendi pas in augustus in het zonnetje gezet konden worden, daar de KNVB pas heel laat in juni de gepromoveerden bekend maakte.

Onze trainer Jan Tempelaar heeft zijn targets met vlag en wimpel gehaald: Met de hulp van zijn intensieve trainingen zijn een aantal SVD-scheidsrechters op een voor hun hoger niveau gaan fluiten. Het is geweldig dat we altijd een beroep kunnen doen op Ad van Meerkerk als Jan verhinderd is, ook deze trainingen zijn van hoog niveau maar wel met iets meer vocale ondersteuning.

Onze jongens in de Ere & Keuken Kampioen divisie presteren ook uitermate goed. Ook de andere SR in de verschillende amateur takken zouden zo ook maar eens kunnen promoveren volgend jaar, veel succes het komende half jaar. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.

Ook onze SVD site is nu mooi actueel. Elke dinsdag worden door onze secretaris de nieuwe KNVB aanstellingen verzorgd en geplaatst . Soms hebben we meer dan 50 hits op deze betreffende dag – je ziet dat dit enorm leeft.

Ook de Nieuws items worden grif gelezen, al valt in mijn optiek de nieuws items welke worden aangeleverd door onze leden nog wat te tegen…Wil je ook eeuwige roem, schroom dan niet jouw actiefoto te sturen!

Vanuit Ruud Hak moet ik helaas melden dat de vriendschappelijke games steeds moeilijker kan worden ingezet. Nog te vaak moet er een beroep worden gedaan van een SR buiten de vereniging om alle wedstrijden bezet te krijgen. Graag wil ik jullie vragen om hier extra aandacht aan te besteden en evt. te reageren.

De Introductie van de REF-Shop op onze site en nu als sponsor mag een succes worden genoemd.  Wij hebben helaas nog te weinig verkoop data ontvangen om te checken of we als SVD daarmee iets verdiend hebben.

De aantal sponsoren lopen zienderogen terug en is er nog steeds te weinig in waarde in onze optiek wat we in euro’s ontvangen. Ook Secretaris Eddy heeft eerder dit jaar een aantal bedrijven gemaild met een direct verzoek. Helaas is hier geen enkele reactie op teruggekomen. Wellicht kunnen jullie eens kijken wat jullie kunnen doen in je omgeving.

Naast de reguliere jaarlijkse leden vergadering in maart 2019 hebben wij ook een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden in november 2019 met een aanpassing van de Statuten & het Huishoudelijk regelement. As woensdag 15 januari heb ik een afspraak om de statuten bij de notaris aan te passen waarna deze op de site worden geplaatst.

Ook is daar besloten voor een generaal lidmaatschap van € 40,= Euro in te passen daar nu we ook uit de COVS zijn gegaan in 2018.

Helaas zijn we door deze beslissing we wat leden kwijtgeraakt maar zijn er ook weer wat nieuwe leden gekomen waar we natuurlijk weer erg blij mee zijn.

Wat wel zorg blijft, is dat we veel tijd en energie moeten steken in het werven van nieuwe scheidsrechters. Vooral aan beginnende jonge scheidrechters hebben we structureel een tekort. Laten we proberen om de aspirant SR wellicht uit te nodigen om bij ons een keer mee te komen trainen. De Clinics zijn daarbij een enorm hulpmiddel. Ik heb er alle vertrouwen in dat we wellicht dan weer wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen de komende maanden.                  

Wij kunnen als SVD-vereniging gelukkig een beroep doen op een aantal vrijwilligers, waaronder onze Cleo die onze Barbezetting geheel regelt.

Ook veel enthousiaste actieve SR en niet fluitende leden zijn vaak actief betrokken om er iedere woensdag weer voor te zorgen, dat er getraind en evt. ook nog gekaart kan worden.

Daar ben ik als voorzitter enorm trots op.

Dan wil ik nu het glas heffen toosten op het nieuwe jaar.

Namens het SVD-bestuur wensen we iedereen een Gezond & Sportief 2020!

SVD Voorzitter – René Geerlings

 

SVD Nieuwjaars receptie 2020