Trainingen opkomst 2020-2021

2021-06-17

Trainingsopkomst SVD seizoen 2020-2021.

Vanaf 12 augustus hebben wekelijks ca. 20 (assistent-)scheidsrechters deelgenomen aan de door de Scheidsrechters Vereniging Drechtsteden aangeboden trainingen. Helaas niet altijd onze vertrouwde groepstrainingen, maar veelal met de nodige aanpassingen. De leden die tot de risicogroep behoorden, hebben aan de oproep van het bestuur gevolg gegeven, en zijn thuisgebleven (compliment!).

Vanaf 30 september werden de Corona maatregelen verder verscherpt, en vanaf 14 oktober was het helaas helemaal niet meer mogelijk om met de groep te trainen. Gelukkig mochten vanaf 31 maart, weliswaar met aanpassingen, de groepstrainingen worden hervat. Uiteindelijk hebben er over het hele seizoen toch nog het respectabele aantal van 20 trainingen plaatsgevonden.

Complimenten aan het bestuur en ASWH, en niet in het minst aan onze trainer Jan, die hebben gezorgd dat we de conditie op peil konden houden. Maar ook een groot compliment aan de bezoekers van de trainingen, die zich prima aan de Corona regels hebben gehouden, en waardoor er binnen onze groep geen sprake is geweest van verspreiding van het virus. En, door de versoepelingen van de Corona maatregelen, konden we op 9 juni toch nog een mooie afsluiting van het seizoen met elkaar houden in de ASWH-kantine.

Een aantal van onze trouwe trainingsmaatjes heeft helaas dit jaar (deels) verstek moeten laten gaan als gevolg van (langdurige) blessures. Ikzelf behoorde daar ook toe, maar na de medische ingrepen zijn we aan het revalidatietraject begonnen, en nemen we weer deel aan de groepstrainingen.

De volledige lijst van de trainingsopkomst per deelnemer, is onderstaand terug te vinden.

Aan de top 3 wil ik kort nog wat extra aandacht schenken.

  • Jan Tempelaar heeft dit jaar alle trainingen verzorgd ! Andere jaren moest er soms iemand hem vervangen, maar daar was het afgelopen seizoen geen sprake van. Tijden de Corona-trainingen kreeg hij de steun van een viertal assistenten (waarvoor dank).

Onze trainer Jan werd onlangs door de KNVB verrast met de KNVB-onderscheiding als 'Scheidsrechter van Verdienste'. Deze onderscheiding is dik en dik verdiend.

  • Cees Buitendijk was net als vorig seizoen een trouwe bezoeker, en liep vaak voorop.
  • Wim van Horssen was heel goed aan het seizoen begonnen (ik heb ook een wedstrijd van hem mogen bezoeken, waarin hij uitstekend arbitreerde), maar werd aan het eind van het seizoen door een vervelende blessure geveld.

Niet onvermeld mag blijven dat de activiteiten-commissie, samen met het bestuur, het contact met de leden in stand heeft gehouden door een Kerst-\Nieuwjaars- attentie te bezorgen.

Het einde van de pandemie is in zicht, en het seizoen 2021-2022 zal naar verwachting als vanouds gaan verlopen. Ook (de voorbereiding op) ons jaarlijkse trainingskamp (weer in Delden) is in gang gezet.

Ik sluit af met de dank aan alle trouwe SVD-leden voor de goede inzet op de woensdagen, en met de wens dat we over enige tijd weer als vanouds onze mooie hobby kunnen uitoefenen.

Tot ziens op 11 augustus, wanneer de trainingen van het seizoen 2021-2022 zullen starten.

Met sportieve groet,

Leo van Heiningen

Voornaam

Achternaam

Totaal

%

Jan

Tempelaar

20

100%

Cees

Buitendijk

19

95%

Wim

van Horssen

17

85%

André

Dorsman

16

80%

Rick

Schuitemaker

16

80%

Kadir

Düzdüsen

15

75%

Soerish

Ramcharan

15

75%

Francisco

Alvarez

14

70%

Hendrik-Jan

de Graaff

14

70%

Eric

Kannegieter

14

70%

Matthijs

van Joolingen

14

70%

Chris

Dorsman

13

65%

Aaron

Hoogerwaard

13

65%

Zogi

Sahiti

11

55%

Leo

van Heiningen

11

55%

Dick

Schuitemaker

10

50%

Harry

Janssen

9

45%

Gerard

Leurs

9

45%

Jan

van Eersel

9

45%

Klaas-Jan

van Zessen

9

45%

Michel

van de Luitgaarden

8

40%

Tarik

Bourisma

6

30%

Jester

Francisca

6

30%

Leo

Witteveen

6

30%

Sander

de Geus

5

25%

Jan

Pluijmert

5

25%

Leo

van Silfhout

5

25%

Younesh

El Hayouti

4

20%

Richard

van de Rest

3

15%

Dylan

van Wingerden

3

15%

Peter

Segers

2

10%

Eddy

van Yren

2

10%

Luca

Auerbach

1

5%

Arthur

Hamete

1

5%

Marc

Nagtegaal

1

5%

 

 

Trainingen opkomst 2020-2021