Ontstaan SVD

Hoe is SVD vereniging ontstaan ?

Hierbij de uitleg die Ton Versnel in het verleden heeft aangereikt. 

Fusie Z.S.V. en D.S.V. tot de sv Drechtsteden.

Het fusievoorstel komt van de Dordtse zijde.In september 2009 was ik als voorzitter van de Z.S.V. benaderd door de Dordtse praeses Henk Tempelaar.

Hij maakte zich zorgen over de toekomst van zijn vereniging. Met name omdat het aantal leden dat de trainingen bezocht fors was gedaald. Maximaal bezochten zo’n twaalf scheidsrechters de wekelijkse training, maar soms stond trainer Jan Tempelaar met slechts vier man op het veld.

Onder die omstandigheden valt uiteraard niet te werken. Bij onze trainer, voormalig betaald voetbalscheidsrechter Ad van Meerkerk, lopen er wekelijks ruim vijfentwintig enthousiaste arbiters te trainen. In oktober vorig jaar zijn we al met elkaar om de tafel gegaan om een traject uit te stippelen. Dit in goede harmonie. Van oud zeer is al jaren geen sprake meer. We hebben nauwe banden en werkten sowieso al samen. Vanaf begin oktober 2009 trainen de Dordtse collega’s al met ons mee tot een ieders tevredenheid.

Vervolgens is er een fusiecommissie geformeerd en dat heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe vereniging sv Drechtsteden.

Wij hebben daarbij het volledige vertrouwen van de leden van beide verenigingen gekregen en daar zijn Henk en ik onze leden zeer dankbaar voor, want samen kunnen wij uitzien naar een mooie toekomst in een sterke,regionaal gerichte vereniging, die ook financieel gezond is, waardoor wij net die beetjes extra kunnen en willen doen om het prestatief en gezellig recreatief te houden.

Om dit luister bij te zetten krijgen de trainende leden allemaal een nieuwe outfit, bestaande uit een regenjack, trainingspak en trainingsshirt, voorzien van het nieuwe logo, dat 5 januari 2011 bij de echte aftrap wordt gepresenteerd.

De kosten voor de kleding en de aftrap worden door de vereniging betaald, als afsluiting van beide verenigingen wordt er op woensdag 29 december een “oliebollenavond”georganiseerd, die kosten worden ook door de vereniging gedragen.

Tevens zal er nog een avond voor sponsors en donateurverenigingen worden belegd, waarin wij onze nieuwe vereniging presenteren, daarbij worden ook mensen van de KNVB, COVS e.d. uitgenodigd om aanwezig te zijn.

In ons eerste jaar, 2011, gaan we goed van start door het houden van een heus trainingskamp op 14,15 en 16 januari a.s. te Delden, onder de bezielende leiding van Ad van Meerkerk. Dat trainingskamp is volledig volgeboekt en wordt door sponsoring van diverse kanten financieel mogelijk gemaakt, waardoor de eigen bijdrage van de deelnemers beperkt is gebleven.

Al met al een voortvarende start, die mij met trots vervult en waarnaar ik uitzie.
Ik wil bij deze dan ook mijn dank en waardering uitspreken naar allen die zich met de fusieperikelen op wat voor manier dan ook hebben beziggehouden, niet alleen mijn medecommissieleden en bestuursleden, maar zeker ook de leden, die ons het vertrouwen en de toestemming hebben gegeven dit mogelijk te maken. 

Joker Design
4Cats
Van den Dool
Richard van der Rest