KNVB

Er zijn vooralsnog geen KNVB wedstrijden te melden.

De SVD wenst een ieder een fijne vakantie.